Home
Konsorcjum EECS
Cele i zadania projektu
Elementy systemu EECS
Testy prototypu EECS
Publikacje i prezentacje
EECS on ECCA website

Cele i zadania projektu

Głównym efektem prac projektu europejskiego EECS jest prototyp systemu kart kampusowych, który został zintegrowany z rozwiązaniami oferowanymi uczelniom wyższym przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum. To ambitne zadanie zostało zrealizowane jako wynik badań naukowych oraz ścisłej partnerskiej współpracy zespołów uczelnianych z zespołami projektowymi przedsiębiorstw informatycznych konsorcjum. Tego rodzaju współpraca była tylko możliwa w skali międzynarodowej. Tym samym cele projektu EECS są idealnie dopasowane do misji programów badawczo-wdrożeniowych Komisji Europejskiej, w szczególności Siódmego Programu Ramowego UE.
Zasadnicze cele natury technicznej zdefiniowano dla projektu EECS następująco:
  • Rozwiązanie problemu współpracy systemów kart kampusowych oraz udostępniania ich podstawowych funkcji, w tym przesyłania informacji o toku studiów, przedmiotach i ocenach studenta, a także dostępu do usług kampusowych.
  • Opracowanie interfejsu przesyłania informacji z kart używanych w uczelni we wspólnym formacie opartym na normach europejskich.
  • Umożliwienie bezpiecznej autoryzacji potrzebnej do przesyłania danych między uczelniami.
Osiągnięcie wymienionych celów wymagało realizacji niżej wymienionych zadań.
  • Badanie istniejącego rynku systemów kampusowych opartych na kartach elektronicznych i ocena potencjału tego rynku. Analiza dostępnych norm oraz praw własności intelektualnej potrzebna do opracowania zbioru norm dających podstawę do nowych technologii i produktów, ułatwiających współpracę między systemami oraz sprzyjających mobilności studentów uczelni europejskich – w zgodzie z Deklaracja Bolońską i misją ECCA.
  • Opracowanie i zaprojektowanie modułów prototypu EECS, obejmujących moduł zarządzania kartami, interfejs aplikacji oraz moduł wymiany i przesyłania danych, zapewniających współpracę między systemami różnych uczelni oraz umożliwiających wymianę informacji między instytucjami edukacyjnymi w Europie.
  • Skonstruowanie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu EECS, zawierającego moduły zarządzania kartami, interfejs aplikacji oraz moduł wymiany i przesyłania danych.
  • Opracowanie planu marketingu i sprzedaży w celu poinformowania potencjalnych użytkowników o nowym systemie kart kampusowych i stworzenia możliwości spożytkowania wyników projektu przez przedsiębiorstwa konsorcjum.
© Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki