Manufaktura, rynek
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Ławeczka Juliana Tuwima
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Panorama centrum
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Pałac I. Poznańskiego
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Budynek Trzech Wydziałów PŁ
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Park im. Poniatowskiego
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Maufaktura, brama główna
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Fot. © Ł. Januszkiewicz
Ulica Piotrkowska
Fot. © Ł. Januszkiewicz

KKRRiT 2015

W dniach 8–10 kwietnia 2015 r. odbyła się jubileuszowa, piętnasta

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI,

Organizatorami KKRRiT 2015  byli:  Instytut Elektroniki PŁ, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ oraz Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Dotychczas gospodarzami KKRRiT były już trzykrotnie Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a dwukrotnie Akademia Górniczo-Hutnicza. W tym roku, po raz pierwszy, ten zaszczyt przypadł w udziale Politechnice Łódzkiej a Przewodniczącym Komitetu Programowego został dr hab. inż. Sławomir Hausman z Instytutu Elektroniki.

Do wygłoszenia zostało zakwalifikowanych 110 referatów – w ramach dwudziestu czterech sesji tematycznych, trzech sesji plenarnych i trzech sesji specjalnych, zorganizowanych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (Wpływ fal elektromagnetycznych na człowieka, Fale i pola elektromagnetyczne, Nowoczesne mikrosystemy i układy scalone). Zaproszone referaty plenarne dotyczyły ważnych i aktualnych zagadnień: systemów bezprzewodowych piątej generacji, radioelektroniki terahercowej, komunikacji między pojazdami oraz ewolucji standardów sieci bezprzewodowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczący był udział uczestników spoza środowiska naukowego. W trakcie Konferencji odbyła się sesja firmowa, a także dyskusja panelowa poświęcona jakości usług w telekomunikacji bezprzewodowej. Wszystkie zaakceptowane referaty zostały opublikowane w punktowanym czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

KKRRiT 2015 objęli swoim patronatem: Wicepremier Janusz Piechociński – Minister Gospodarki, Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi, Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, prof. Stanisław Bielecki – JM Rektor Politechniki Łódzkiej, Stefan Kamiński – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Jerzy Straszewski – Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Jacek Silski – Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

Konferencja KKRRiT była wyjątkową okazją do prezentacji osiągnięć oraz dyskusji w gronie wybitnych specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej. Tradycyjnie towarzyszyła jej zlokalizowana w tym samym miejscu wystawa w której udział wzięły przedsiębiorstwa związane w swojej działalności biznesowej z tematyką konferencji.