Referaty

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, relacjonujące wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją. Referaty będą kwalifikowane do prezentacji na konferencji i publikacji w czasopismach naukowo-technicznych na podstawie opinii co najmniej trzech recenzentów.

Język konferencji

Obrady będą odbywać się w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie referatu w języku angielskim w przypadku, gdy przynajmniej jeden z autorów jest obcokrajowcem. Istnieje wtedy możliwość prezentacji w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień.

Zapraszamy wszystkie osoby związane z radiokomunikacją, radiofonią, telewizją i technikami multimedialnymi do zgłaszania referatów w ramach następującej tematyki:

 • podstawowe zagadnienia radiokomunikacji,
 • nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji,
 • systemy radiofoniczne i telewizyjne,
 • analiza i kompresja danych multimedialnych,
 • hybrydowe systemy multimedialne,
 • systemy telefonii komórkowej,
 • sieci bezprzewodowe,
 • systemy radiowe bezpieczeństwa publicznego,
 • radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna,
 • radiowe sieci lokalizacyjne i nawigacyjne,
 • sieci doraźne (ad-hoc),
 • interoperacyjność systemów radiokomunikacyjnych,
 • technika antenowa i systemy MIMO,
 • propagacja fal radiowych,
 • planowanie i optymalizacja sieci transmisji radiowej,
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń,
 • gospodarka widmem elektromagnetycznym,
 • techniki pomiarowe w radiokomunikacji i telewizji,
 • dydaktyka w zakresie radiokomunikacji i multimediów.