Konkurs dla młodych autorów

Ogólne zasady przyznawania nagród Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych w konkursach dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych.

  • Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.
  • Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.
  • Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.
  • Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.
  • Przyznawane mogą być nagrody I, II, III stopnia, a także wyróżnienia.
  • Komitet Programowy (Naukowy) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.
  • Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.
  • Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktorantów lub studentów.