COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Analiza obrazów ziemniaków

W ramach projektu COST-B11 rozwija się jeszcze inna gałąź badań, nie związana z zagadnieniami diagnostyki medycznej. Są to badania dotyczące analizy produktów żywnościowych takich jak warzywa, owoce, sery i mięso. Przykładowo, w Danish Institute of Agricultural Science prowadzone są badania dotyczące klasyfikacji różnorodnych gatunków ziemniaków oraz badania ich jakości na podstawie cech tekstury obrazu rezonansu magnetycznego. Na rys. 10 przedstawiono obraz ziemniaka z wyraźnie widoczną w jego wnętrzu teksturą.

Rys. 10 Obraz rezonansu magnetycznego ziemniaka

<< Powrót