COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Analiza obrazów śródstopia

Innymi prowadzonymi badaniami była analiza zdjęć MRI przedstawiających poprzeczny przekrój przez ludzką stopę. Celem tych badań było określenie wpływu rozdzielczości tomografu oraz stosowanych sekwencji (Spin echo, Flash 3D) na teksturę kości śródstopia i pięty (rys. 8). Inne prace dotyczą segmentacji takich obrazów z wykorzystaniem sieci synchronicznych oscylatorów. Celem segmentacji jest wydzielenie obrazu kości pięty i śródstopia od pozostałych tkanek. Wynik segmentacji przykładowego obrazu pokazano na rys. 9. Potencjalnym zastosowaniem takich badań może być wspomaganie diagnostyki osteoporozy.

Rys. 8 Obraz MRI poprzecznego przekroju przez stopę, zarejestrowany dla sekwencji Flash (a) oraz 3D Spin echo (b)
Rys. 9 Obraz MRI poprzecznego przekroju przez stopę (a) oraz wynik jego segmentacji (b)

<< Powrót | Analiza obrazów ziemniaków >>