Piotr M. Szczypiński

Architektura komputerów

Prowadzę 50% zajęć wykładowych. Wprowadzają one w zagadnienia systemów komputerowych, zasad działania procesorów, komunikacji z urządzeniami wejścia-wyjścia, pamięci oraz programowania w C i Asemblerze. Zagadnienia praktyczne omawiane są na przykładzie sterownika rodziny ATMega. Kartę przedmiotu można pobrać ze strony Programy studiów serwera Politechniki Łódzkiej.

Oprogramowanie wykorzystywane w laboratorium

Inne materiały2001-2018 © Piotr M. Szczypiński