Piotr M. Szczypiński

Biografia

Piotr M. Szczypiński uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej (PŁ) w 1995 roku, stopień doktora nauk technicznych w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów na tej samej uczelni w 2001 roku oraz stopień doktora habilitowanego biocybernetyki i inżynierii biomedycznej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w 2013 roku. Obecnie dr hab. inż. Piotr M. Szczypiński jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Jego zainteresowania badawcze obejmują deformowalne modele stosowane do segmentacji obrazów i rozpoznawania obiektów, komputerową analizę obrazów biomedycznych, modelowanie i obrazowanie danych trójwymiarowych, metody wspomagania diagnostyki medycznej, oraz opracowanie programów komputerowych do oceny jakości żywności.

Wykształcenie

2013 stopień naukowy doktora habilitowanego nadany uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, rozprawa i kolokwium pt. Komputerowa analiza obrazów z endoskopu bezprzewodowego dla diagnostyki medycznej (pdf)

2001 obrona rozprawy doktorskiej Modele deformowalne do ilościowej analizy i rozpoznawania obiektów w obrazach cyfrowych (pdf) na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej

1995 obrona pracy magisterskiej Zastosowanie metody aktywnego konturu do segmentacji obrazów na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej

1990 matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza nr XV w Łodzi

Doświadczenie zawodowe

1995 Telekomunikacja Polska S.A.

1996 Institute für Hochfrequenztechnik, Technische Universität Berlin (staż)

2002-2004, 2007, 2016 National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA.

Od 2000 zatrudniony w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej.2001-2018 © Piotr M. Szczypiński