Piotr M. Szczypiński

Ta strona zawiera materiały archiwalne

W tej części zamieściłem materiały do zajęć, które nie są już prowadzone. Być może część z tych materiałów będzie dla kogoś przydatna. Niestety, część odnośników do stron internetowych jest już nieaktywna. Postanowiłem ich jednak nie usuwać i całość materiałów pozostawiam w ich oryginalnej postaci.

Wprowadzenie do współczesnej inżynierii

W ramach tego przedmiotu prowdzone są wykłady przez przedstawicieli różnych jednostek naukowych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W ramach tej serii mam okazję przedstawić zagadnienia dotyczące zjawiska widzenia, modeli kolorów, transmisji sygnałów wizyjnych oraz podstaw analizy obrazów cyfrowych. Kartę przedmiotu (dotyczy całej serii wykładów) można pobrać ze strony Programy studiów serwera Politechniki Łódzkiej.

Fragment Wykładu dotyczący modeli deformowalnych.
Wideo prezentacja 2013.10.20

Programowanie wielowątkowe w Windows

Programowanie Windows Phone 7

W czasie wykładu studenci mają dostęp do komputerów z zainstalowanym Windows Phone SDK i na bieżąco tworzą i testują działanie omawianych programów i technologii. Konieczność wprowadzania celowych modyfikacji do pokazywanych przykładów uczy twórczego podejścia do programowania i umiejętności efektywnego korzystania z dokumentacji technicznej. Aktywny udział w zajęciach pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania dla systemu Microsoft (R) Windows Phone 7, w tym tworzenia projektów w Visual Studio 2010, debugowania programów, projektowania interfejsu graficznego, uruchamiania programów zewnętrznych, obsługi urządzeń wbudowanych w telefon i itp. Inne materiały:

Grafika komputerowa

Komentarz:

W przykładowym kodzie źródłowym programu do ładowania bitmapy znajduje się fragment:

  (...)
BITMAPFILEHEADER bfh;
  (...)
fread(&bfh,sizeof(bfh), 1, plik);
  (...)

Jeśeli do kompilacji tego kodu użyjemy Borland Buildera C++ w wersji 6 to wynikowy program nie będzie działał prawidłowo. Żeby wszystko działało jak należy, konieczne jest poprawienie błędów występujących w plikach nagłówkowych dołączonych do Buildera C++. Poniżej podano, co należy zrobić:

  1. Odszukaj pliki pshpack1.h, pshpack2.h, pshpack4.h i pshpack8.h. Pliki zazwyczaj znajdują się w katalogu C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Include.Usuń z tych plików ostatnią linijkę, która wygląda tak:
    #pragma option pop /*P_O_Pop*/
  2. Odszukaj plik poppack.h i usuń z niego pierwszą linijkę, która wygląda tak:
    #pragma option push -b -a8 -pc -A- /*P_O_Push*/

Oryginalne pliki dostarczane przez Microsoft (np. z Visual C++) nie zawierają; tych nadmiarowych linijek.

Systemy mikroprocesorowe

Laboratorium częstotliwości radiowych

Inne strony2001-2018 © Piotr M. Szczypiński