Piotr M. Szczypiński

Bieżące projekty badawcze

Od 2015 roku: NCBR PBS3/A8/38/2015 Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazów. Projekt wykonywany jest w konsorcjum: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (lider), Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska i Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie automatycznej kompleksowej technologii oceny jakości mieszaniny ziarna dla przemysłu browarniczego. Jestem kierownikiem zadań dotyczacych analizy obrazowej ziarniaków i modelowania trójwymiarowego.

Od 2015 roku: Grant NCN ST7/OPUS-8 Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego. Kierownikiem projektu jest dr Artur Klepaczko. Celem jest udoskonalenie metod pomiaru parametrów perfuzji na podstawie obrazów angiografii rezonansu magnetycznego oraz opracowanie symulatora obrazowania perfuzji nerek.2001-2018 © Piotr M. Szczypiński